ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

​Παρεχόμενες υπηρεσίες στο πεδίο της Κλινικής Δερματολογίας, από την δερματολόγο-αφροδισιολόγο Έφη βασιλείου-Σαλγκάμη ,που διατηρεί ιατρείο στην Λάρισα.​

Κρυοχειρουργική

Αποτελεί μια θεραπευτική μέθοδο με την οποία καταστρέφονται ανεπιθύμητοι ιστοί με τη χρήση πολύ χαμηλών θερμοκρασιών. Σήμερα, η κρυοχειρουργική αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της επεμβατικής Δερματολογίας. Το υγρό άζωτο χρησιμοποιείται ως κρυογόνο για την αντιμετώπιση καλοήθων παθήσεων, προκαρκινικών βλαβών και, τέλος, κακοηθειών του δέρματος, τόσο ως θεραπεία εκλογής, όσο και ως εναλλακτική λύση με πολύ καλά αποτελέσματα.

Μυκητολογικός έλεγχος

Σε πολλές περιπτώσεις κρίνεται απαραίτητη η διενέργεια άμεσης εξέτασης λεπίων, τριχών ή ρινισμάτων ονύχων για μύκητες, προκειμένου να τεθεί με βεβαιότητα η διάγνωση μιας μυκητίασης (ποικιλόχρους πιτυρίαση, μυκητιάσεις δέρματος ή ονύχων από δερματόφυτα ή ζυμομύκητες κ.λπ.) και να δοθεί η ανάλογη θεραπευτική αγωγή.

Δερματοσκόπηση

Η δερματοσκόπηση είναι το διαγνωστικό μέσο με το οποίο γίνεται η εκτίμηση και ο έλεγχος σπίλων, αλλά και άλλων προκαρκινικών και νεοπλασματικών δερματικών βλαβών.

Χαρτογράφηση σπίλων

Η χαρτογράφηση αποτελεί έναν τρόπο συστηματικής παρακολούθησης σπίλων σε εκτεταμένες επιφάνειες σώματος (σε άτομα με πολλαπλούς σπίλους, κυρίως άτυπους, σε ασθενείς με ατομικό ή οικογενειακό ιστορικό μελανώματος ή σύνδρομο δυσπλαστικού σπίλου).

Αποτελεί μια ανώδυνη εξέταση που συνήθως επαναλαμβάνεται σε ετήσια βάση ή αν κριθεί απαραίτητο (σε περιπτώσεις μεμονωμένων ύποπτων για εξαλλαγή σπίλων), συχνότερα. Απαιτεί τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό, αλλά και την εμπειρία του δερματολόγου.

Κατά τη διαδικασία της χαρτογράφησης, καταγράφονται με ακρίβεια οι σπίλοι σε συγκεκριμένες ανατομικές επιφάνειες του σώματος, έτσι ώστε να είναι δυνατή η συγκριτική εκτίμησή τους στον επόμενο έλεγχο.

Στο ιατρείο μας χρησιμοποιούμε το σύστημα δερματοσκόπησης και χαρτογράφησης Fotofinder,το πιο αξιόπιστο σύστημα παγκοσμίως για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του δέρματος.

Το σύστημα Fotofinder παρέχει:

  • Μακροχρόνια αποθήκευση και λεπτομερή καταγραφή κάθε σπίλου ξεχωριστά.
  • Ακόμη και ελάχιστες μεταβολές στην μορφολογία στου σπίλου μπορούν να εντοπιστούν έγκαιρα.
  • Λογισμικό ανάλυσης για κακοήθεια.
  • Αφαιρέσεις υγιών σπίλων μπορούν να αποφευχθούν.

Με αυτό τον τρόπο σας βοηθάμε να καταγράψετε σπίλους, ακόμη και σε περιοχές που δεν μπορείτε να δείτε, με μεγάλη ακρίβεια, χρησιμοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε για όλα τα οφέλη που σας παρέχει το σύστημα Fotofinder.